προσκαρτεροῦν

προσκαρτεροῦν
προσκαρτερέω
persist obstinately in
pres part act masc voc sg (attic epic doric)
προσκαρτερέω
persist obstinately in
pres part act neut nom/voc/acc sg (attic epic doric)
προσκαρτερέω
persist obstinately in
pres part act masc voc sg (attic epic doric)
προσκαρτερέω
persist obstinately in
pres part act neut nom/voc/acc sg (attic epic doric)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”